Kodeks postępowania

Podróże powinny być przyjemne, relaksujące, bezpieczne i wyczekiwane. W Stena Line dążymy do zapewnienia naszym gościom dobrych wrażeń z podróży i dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować wszystkim bezpieczne środowisko, bez względu na ich płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne czy przekonania religijne. Jesteśmy bardzo dumni z dbałości o czystość i porządek na statkach, w portach oraz terminalach i będziemy wdzięczni za wsparcie w utrzymaniu naszych wysokich standardów.

Wszyscy nasi pracownicy postępują zgodnie z tymi zasadami i wartościami, z szacunkiem i troską o wszystkich naszych gości. Służą pomocą. Należy odnosić się do nich z szacunkiem i stosować się do wszelkich instrukcji, które wydają.

Uszanuj nasz dom jak swój własny

Nasz statek to dla załogi drugi dom. Na jego pokładzie mieszkają i pracują, dlatego prosimy wszystkich naszych gości o uszanowanie tego faktu i traktowanie ich domu jak własnego.

Reagujemy, kiedy trzeba

Nieprzestrzegający zasad goście mogą zepsuć wszystkim podróż. Mogą narazić statek, jego pasażerów i załogę na niebezpieczeństwo i być utrapieniem dla wszystkich. Zawsze będziemy stanowczo reagować, aby chronić naszą załogę, gości i statek przed konsekwencjami czyjegoś złego zachowania.

Wszyscy pasażerowie muszą stosować się do zasad i powstrzymać się od niedopuszczalnych zachowań, w tym takich jak:

 • używania słownictwa lub zachowań zastraszających lub agrażających innym gościom lub załodze,
 • głośne i huczne zachowanie lub działanie w sposób, który może spowodować niebezpieczeństwo lub niepokój,
 • pozostawianie dzieci poniżej 15 roku życia bez nadzoru i towarzystwa odpowiedzialnej osoby dorosłej,
 • używanie wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, gestów, obelg lub podobnych zachowań,
 • umieszczanie stóp na siedzeniach bądź oparciach lub leżenie na siedzeniach,
 • nietrzeźwość lub zakłócanie porządku pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • wnoszenie na pokład statku alkoholu w celu spożycia podczas rejsu,
 • noszenie nieodpowiedniego stroju, zdejmowanie butów lub stawianie stóp na meblach,
 • jakiekolwiek uszkodzenia lub ingerencje w instalacje i wyposażenie statku, wyjścia awaryjne lub alarmy,
 • palenie w miejscach niedozwolonych,
 • wyrzucanie czegokolwiek za burtę (prosimy o korzystanie z dostępnych pojemników),
 • uszkodzenie jakiegokolwiek mienia lub wyposażenia, w tym kabin,
 • pozostawianie śmieci na podłogach lub zabrudzenia mebli/sprzętu.
 • Prosimy się upewnić, że wszystkie udogodnienia są traktowane z szacunkiem i pozostawione w porządku dla następnych gości.

Stena Line stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec niewłaściwych zachowań pasażerów. Każda osoba, która złamie którąkolwiek z powyższych zasad, zostanie usunięta ze statku i otrzyma zakaz podróżowania ze Stena Line w przyszłości. Jeżeli uznamy, że podczas podróży zachowujesz się w sposób niedopuszczalny, podejmiemy wszelkie środki, które uznamy za uzasadnione, aby zapobiec dalszemu takiemu zachowaniu, w tym:

 • całkowity zakaz podróżowania ze Stena Line,
 • odmowa wejścia na pokład lub, już na pokładzie, żądanie opuszczenia statku przed wypłynięciem,
 • anulowanie wszystkich dalszych rezerwacji, w tym podróży powrotnych.
 • Powiadomimy władze o wszelkich zniszczeniach lub czynach karalnych popełnionych na terenie obiektów Stena Line.

Prosimy o odpowiedzialne i rozważne zachowanie, aby podróż była dla wszystkich przyjemnym doświadczeniem.

Bądźmy odpowiedzialni. Okazujmy sobie wzajemnie szacunek. Bądźmy rozważni. Niech podróż będzie przyjemnością dla wszystkich.