Polityka prywatności

Polityka prywatności Stena Line dla klientów dokonujących rezerwacji i odwiedzających witrynę internetową.

Stena Line Scandinavia AB zarejestrowana pod numerem: 556231-7825 („Stena Line”), jako administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wszystkie wystąpienia słów „my”, „nam”, „nasz”, itd., w niniejszej polityce prywatności odnoszą się do Stena Line. Nasze dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej polityki. Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna i z zaangażowaniem podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych.

Przedstawione poniżej witryny są określane jako nasze „Witryny internetowe”:

stenaline.se, stenaline.dk, stenaline.no, stenaline.fi, stenaline.pl, stenaline.lv, stenaline.lt, stenaline.ee, stenaline.ru, stenaline.pl, stenaline.cz, stenaline.de, stenaline.nl, stenaline.fr, stenaline.co.uk, stenaline.ie, stenaline.it, stenaline.es, stenalinetravel.com, wyjazdygrupowe.pl, szwecjazklasa.pl, blog.stenaline.se, blog.stenaline.dk, blog.stenaline.no, blog.stenaline.pl, blog.stenaline.co.uk, blog.stenaline.ie, blog.stenaline.nl, blog.stenaline.de.

Nasze Witryny internetowe oraz inne kanały komunikacyjne (e-mail, telefon, wsparcie techniczne, media społecznościowe, czat i formularze papierowe) oraz usługi Stena Line będą nazywane dalej naszymi „Usługami”.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy jako klient i/lub osoba odwiedzająca naszą Witrynę internetową korzystasz z naszych Usług. Dotyczy to również sytuacji, w których otrzymujemy Twoje dane osobowe od osoby bądź organizacji dokonującej rezerwacji w Twoim imieniu (może to być np. firma, w której pracujesz) albo od biura podróży działającego na Twoją rzecz, tudzież na rzecz osoby bądź organizacji dokonującej rezerwacji w Twoim imieniu. Niniejsza polityka prywatności zawiera, między innymi, informacje na temat celów, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe, podmiotów, którym je udostępniamy, a także Twoich praw związanych z danymi osobowymi.

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych uczestników programów lojalnościowych (Extra Blue, Extra Gold lub Business Traveller), zapoznaj się z treścią polityki prywatności programu lojalnościowego Stena Line.

 

Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania przez nas plików cookie można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie.

 

Informacje na temat monitoringu wizyjnego na naszych promach, w portach, terminalach i biurach oraz na temat przetwarzania danych osobowych w związku z tym monitoringiem podano w obowiązującej w Stena Line polityce monitoringu wizyjnego CCTV.

 

Stena Line przetwarza następujące kategorie danych osobowych klientów i/lub osób odwiedzających Witryny internetowe i korzystających z naszych usług:

 

(a)   imię i nazwisko

(b)   data urodzenia

(c)   grupa wiekowa (dzieci w wieku 0–3 lata i 4–15 lat)

(d)   płeć

(e)   dane kontaktowe (adres, numer telefonu i/lub telefonu komórkowego oraz adres e-mail)

(f)    szczegóły płatności (rodzaj karty (American Express, Mastercard lub VISA), nr karty, kod bezpieczeństwa (CID/CVC/CVV), okres ważności, IBAN, BIC, karty podarunkowe, czeki bankowe, rodzaje płatności)

(g)   liczba podróżujących dzieci (jeżeli jakieś podróżują)

(h)   numer rezerwacji

(i)    plan podróży: miejsce docelowe, czas trwania podróży, data przybycia i wypłynięcia, liczba pasażerów, rezerwacja kabiny lub fotela lotniczego, numer kabiny, zamówienia uwzględnione w rezerwacji (posiłki, napoje, przekąski), dostawione łóżka lub łóżeczka dziecięce, zwierzęta domowe (o których zostaliśmy poinformowani), prośby specjalne, o których zostaliśmy poinformowani, informacje o wymaganym ubezpieczeniu anulowania podróży

(j)    informacje o pojeździe – rodzaj pojazdu (samochód, kamper, rower i/lub przyczepa) oraz numer rejestracyjny pojazdu

(k)   zamówienia i zakupy zrealizowane w sklepach w terminalu i na promie

(l)   historia rezerwacji

(m) wykorzystane kody promocyjne i zabezpieczające (użyte do weryfikacji kodów promocyjnych)

(n)  narodowość

(o)   informacje dotyczące paszportu lub dowodu osobistego

(p)   lista gości (klient dokonujący rezerwacji i jego towarzysze podróży)

(q)   nr paszportu zwierzęcia domowego

(r)    informacje o osobach deklarujących się jako rodzice nieletniego

(s)   data zawieszenia (jeśli pasażer naruszył zasady bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie)

(t)    informacje o niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej (w zakresie, w jakim nam je przekazujesz, jeśli potrzebujesz pomocy, masz uszkodzony słuch lub wzrok, musisz przyjmować leki, poruszasz się na wózku inwalidzkim lub jesteś osobą niedowidzącą)

(u)   informacje o specjalnym wsparciu lub pomocy, których możesz potrzebować w sytuacji awaryjnej (w zakresie przekazanych danych)

(v)   numer kontaktowy na wypadek sytuacji awaryjnej (w zakresie przekazanych danych)

(w)  informacje o Witrynie na podstawie Twojego adresu IP

(x)   informacje o przeglądarce (wersja przeglądarki)

(y)   numer członkowski w programie lojalnościowym

(z)   odpowiedzi na pytania w ankietach badających zadowolenie klientów – w zakresie przekazanych danych (numer rezerwacji, nr tel. i e-mail)

(aa)                   Twój pracodawca i stanowisko (w przypadku osób podróżujących służbowo)

(bb)                   nagrania rozmów (jeśli rozmowy telefoniczne są nagrywane).

Stena Line pozyskuje dane osobowe od Ciebie, gdy rezerwujesz podróż – bezpośrednio lub za pośrednictwem biura podróży – a także gdy decydujesz się na otrzymywanie naszych newsletterów, wypełniasz formularz kontaktowy albo uczestniczysz w czacie.

Stena Line otrzymuje też dane osobowe od biur podróży, którym poleciłeś(-aś) przekazanie nam swych danych.

 

Poza tym Stena Line pozyskuje Twoje dane osobowe od osób i organizacji dokonujących rezerwacji w Twoim imieniu (może to być np. firma, w której pracujesz).

 

Stena Line może też otrzymywać Twoje dane osobowe od innych spółek Stena AB, które działają w charakterze podmiotów przetwarzających dane i gromadzą Twoje dane osobowe w naszym imieniu.

Aby dokonać rezerwacji i umożliwić korzystanie z innych usług, które oferujemy, musimy mieć dostęp do danych osobowych, o których mowa w par. 3.

 

Jesteśmy również prawnie zobowiązani do przetwarzania określonych danych osobowych pasażerów. Są to w szczególności: imię i nazwisko, płeć, narodowość, data urodzenia, informacje z paszportu lub dowodu osobistego. Jeśli nie podasz tych informacji, nie będziesz mógł/mogła wejść na pokład promu. W pozostałych przypadkach przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nieprzekazanie może skutkować brakiem możliwości korzystania z przysługujących praw czy też z pomocy, której możesz potrzebować.

Stena Line przetwarza Twoje dane osobowe w celach określonych poniżej. Do każdego celu Stena Line musi mieć podstawę prawną. Podstawą prawną może być np. (i) Twoja zgoda na daną czynność przetwarzania, (ii) fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub (iii) to, że Stena Line lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, nad którym nie przeważa Twój interes polegający na nieprzetwarzaniu danych osobowych. W ramach każdego z celów wymienionych poniżej określa się podstawę prawną, na której bazują działania Stena Line.

 

W przypadku, gdy Twoja zgoda została określona jako podstawa prawna któregokolwiek z celów wymienionych poniżej, nie możemy przetwarzać Twoich danych osobowych, jeśli nam tej zgody najpierw nie udzielisz. Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w każdej chwili, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego przed jej wycofaniem.

 

(a) świadczenie usług związanych z podróżą, zakwaterowaniem i innych zakontraktowanych Usług

 

Stena Line wykorzystuje informacje takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, grupa wiekowa, płeć, dane kontaktowe, szczegóły płatności, liczba towarzyszących dzieci, numer rezerwacji, plan podróży, informacje o pojeździe, listy zamówień/zakupów w sklepach w terminalu i na promie, historia rezerwacji, kody promocyjne i bezpieczeństwa w celu zapewnienia i prawidłowej organizacji zarezerwowanej podróży, zakwaterowania oraz realizacji zamówień uwzględnionych w rezerwacji, a także świadczenia innych Usług zgodnie z warunkami  przewozu.

 

Przetwarzanie tych danych wynika z naszych zobowiązań umownych. 

 

(b) świadczenie naszych Usług

 

Stena Line wykorzystuje imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe pasażerów do komunikacji z nimi w związku z korzystaniem z naszych Usług.

Przetwarzanie tych danych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

 

(c) obsługa administracyjna

 

Stena Line wykorzystuje listy gości do zarządzania zwrotami pieniędzy, kwestiami ubezpieczeniowymi i reklamacjami klientów związanymi z rezerwacjami.

 

Przetwarzanie tych danych wynika z naszych uzasadnionych interesów.  

 

(d) dane, których przetwarzanie jest wymagane na mocy obowiązującego prawa:

 

–        informacje na temat niepełnosprawności / ograniczonej mobilności, które nam dostarczasz, abyśmy mogli zapewnić Ci wsparcie w podróży zgodnie z rozporządzeniem UE 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową

 

–        szczegóły Twoich płatności w celu ich przechowywania, imię i nazwisko, numer uczestnika programów lojalnościowych, dane kontaktowe i – jeśli dotyczy – numer identyfikacji podatkowej zgodnie ze szwedzką ustawą o rachunkowości (1999:1078)) i/lub regulacjami obowiązującymi na właściwym rynku lokalnym

 

–        imię i nazwisko, płeć, grupa wiekowa, data urodzenia, informacje na temat niepełnosprawności i numer kontaktowy na wypadek sytuacji awaryjnej (w zakresie dostarczonych danych) w celu ustalenia listy pasażerów, zgodnie z dyrektywą 2017/2109 zmieniająca dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty

 

–        imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, grupa wiekowa, narodowość oraz informacje z paszportu lub dowodu osobistego celem prowadzenia list pasażerów i kontroli tożsamości zgodnie ze szwedzką ustawą w sprawie bezpieczeństwa na morzu (2003:438) i/lub przepisami i regulacjami obowiązującymi na właściwym rynku lokalnym

 

–        jeśli dotyczy: imię i nazwisko, data urodzenia oraz informacje z paszportu lub dowodu osobistego w stopniu, w jakim informacje te ujęto na listach pasażerów objętych zakazem wejścia na pokład, przekazanych przez organy ścigania. Korzystamy z tych list aby uniemożliwić pasażerom objętym tym zakazem, wejścia na pokład promów Stena Line, celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi aktualnie przepisami i regulacjami.

 

–        jeśli dotyczy, w zależności od wybranej trasy: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, informacje z paszportu lub dowodu osobistego, numer rejestracyjny pojazdu celem powiadomienia o przyjeździe do Wielkiej Brytanii zgodnie z zapisami brytyjskiej ustawy o imigracji z 1971 roku oraz wymogami wobec pasażerów i załogi.

 

(e) usprawnianie naszych Usług

 

Wykorzystujemy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o witrynach internetowych na podstawie Twojego adresu IP, informacje o przeglądarce, numer rezerwacji i plan podróży do gromadzenia danych statystycznych dotyczących tego, jak korzystasz z naszych Usług. Robimy to z myślą o usprawnianiu naszych Usług poprzez naprawę błędów w systemach, szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów z konwersją w Witrynach internetowych, modyfikację interfejsów ukierunkowaną na to, abyś mógł/mogła szybko wyszukiwać interesujące Cię informacje, a także wyróżnienie odpowiednich ofert w witrynie internetowej. Czynności te przeprowadzamy w oparciu o ankiety zadowolenia klientów, badania rynkowe i analizy korzystania z usług. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane do usprawniania naszych Usług podlegają – w miarę możliwości – agregacji.

 

Przetwarzanie tych danych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

 

(f) przeciwdziałanie niewłaściwemu korzystaniu z Usług

 

Twoje imię i nazwisko, adres i adres IP (w zależności od konkretnego przypadku) mogą być wykorzystywane w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom związanym z kartami kredytowymi. Przetwarzanie tych danych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

 

(g) uniemożliwianie rezerwacji podróży osobom zawieszonym

 

Stena Line przechowuje datę zawieszenia, imiona i nazwiska, daty urodzenia (indywidualny numer identyfikacyjny w przypadku obywateli szwedzkich), informacje z paszportu lub dowodu osobistego i numer rezerwacji pasażerów, którzy dopuścili się naruszenia zasad bezpieczeństwa na pokładzie promu lub w terminalu, w celu uniemożliwienia tym osobom rezerwowania podróży. Przetwarzanie tych danych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

 

(h) przedstawianie ofert, oferowanie zniżek i aktualizacji na podstawie Twoich zakupów

 

Wykorzystujemy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i plan podróży, aby przedstawiać Ci oferty, proponować zniżki i lepsze standardy usług w oparciu o dokonane przez Ciebie zakupy. Przetwarzanie tych danych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

 

(i) marketing bezpośredni i powiązane z nim informacje

 

Wykorzystujemy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, plan podróży i historię rezerwacji w stopniu, w jakim (a) wyraziłeś(-aś) zgodę na marketing bezpośredni (opt-in), (b) zapisałeś(-aś) się do grupy osób otrzymującej newslettery lub do programu lojalnościowego i/lub (c) zakupiłeś(-aś) produkty i Usługi Stena Line, przekazując nam tym samym dane osobowe w związku z korzystaniem z Usług, tak abyśmy mogli wysyłać do Ciebie newslettery, oferty i odpowiednie informacji o naszych Usługach 

Wykorzystujemy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, plan podróży w stopniu, w jakim (a) wyraziłeś(-aś) zgodę na marketing bezpośredni (opt-in), (b) zapisałeś(-aś) się do grupy osób otrzymujących newslettery lub do programu lojalnościowego i/lub (c) zakupiłeś(-aś) produkty i Usługi Stena Line, przekazując nam tym samym dane osobowe w związku z korzystaniem z Usług, tak abyśmy mogli wysyłać Ci przypomnienia o rezerwacjach i nie w pełni zrealizowanych płatnościach.

 

Dokumenty te wysyłamy pocztą, poprzez SMS, e-mailem i przy pomocy innych form komunikacji elektronicznej. 

Przetwarzanie tych danych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

 

Możesz w każdej chwili zrezygnować z marketingu bezpośredniego zgodnie z opisem w par. 6 (h)-(i), korzystając z odpowiednich linków w e-mailach lub zmieniając ustawienia w sekcji „Moje strony” w naszej Witrynie internetowej.  Jeśli to zrobisz, Stena Line przestanie ci wysyłać marketing bezpośredni.

 

(j) rozpatrywanie reklamacji klientów oraz obrona i/lub dochodzenie roszczeń prawnych

 

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do rozpatrywania reklamacji klientów, obrony i/lub dochodzenia roszczeń prawnych. Przetwarzanie tych danych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

 

(k) zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi

 

Stena Line przechowuje dokumentację, która zawiera informacje z paszportu lub dowodu osobistego, a także informacje o osobach podających się za rodziców osób niepełnoletnich podczas kontroli identyfikacyjnych – w celu wykazania odpowiednim władzom, że spełniamy wymagania dotyczące kontroli tożsamości zawarte w  szwedzkiej ustawie w sprawie bezpieczeństwa na morzu (2003:438)i/lub z przepisami i regulacjami obowiązującymi na danym rynku lokalnym. Przetwarzanie tych danych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

Odbiorcy, którzy mogą otrzymywać od Stena Line Twoje dane osobowe w celu realizacji celów wymienionych powyżej:

a)     Stena AB (publ)

b)     Stena Rederi AB

c)     Stena Line Travel Group AB

d)     zewnętrzni dostawcy płatności

e)     Stena Line Ltd.

f)      Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.

g)     Stena Line BV

h)     Stena Line GmbH & Co.KG.

i)      Stena Line Danmark A/S

j)      Stena Line Polska Sp. z o.o.

k)     UAB Stena Line

l)      SIA Stena Line

m)   Retail & Food Services in Sweden AB

n)     Baltic RoRo Services GmbH & Co.KG.  

o)     inne spółki przewozowe, firmy autokarowe, piloci wycieczek, organizacje świadczące usługi zakwaterowania, inni podwykonawcy (jeśli jest to związane z organizacją Twojej zarezerwowanej podróży)

p)     policja, służby celne, inne uprawnione organy i służby

q)     towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa/Uniqa)

r)      Scandinfo, Origo Group (w związku z prowadzeniem ankiet zadowolenia klientów)

s)      nasze zewnętrzne centrale telefoniczne: Moranti w Danii, Szwecji i Norwegii, a także Transcom na Litwie

t)      nasze zewnętrzne zespoły przeprowadzające odprawy: np. Sartori i Berger

u)     usługodawcy, z którymi współpracujemy w zakresie świadczenia usług – np. spółki zapewniające hosting witryn internetowych, rozwiązań mailingowych, dostawcy analityki biznesowej, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy organizujące wydarzenia rozrywkowe itd.

v)     Assa Abloy (cyfrowe klucze do kabin)

w)    Google (szczegółowe informacji w par. 8 poniżej)

x)     Facebook (szczegółowe informacje w par. 9 poniżej)

Wykorzystujemy w naszej witrynie internetowej funkcję „remarketing”/„lookalike audiences” oferowaną przez spółkę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Funkcja ta umożliwia analizowanie zachowań i zainteresowań osób odwiedzających daną witrynę.

 

Google korzysta z plików cookie celem prowadzenia analiz dotyczących korzystania z witryny internetowej. Stanowi to podstawę do tworzenia reklam w oparciu o zainteresowania. Pliki cookie rejestrują wizyty w witrynie oraz anonimowe dane dotyczące korzystania z niej. Nie są przechowywane żadne dane osobowe osób odwiedzających witrynę. Jeśli przejdziesz do innej witryny w sieci Google Display, zobaczysz prawdopodobnie reklamy powiązane z produktami i informacjami, które przeglądałeś(-aś) i wyświetlałeś(-aś) wcześniej.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zapisami art. 6(1)(a) RODO. Wyświetlamy odwiedzającemu witrynę, za jego zgodą, spersonalizowane reklamy oraz prezentujemy mu reklamy zgodne z jego zainteresowaniami, gdy odwiedza inne strony w sieci Google Display. Zgodę na to można w każdej chwili wycofać.

 

Szczegóły na temat Google Remarketing i odpowiednie infomacje o ochronie prywatności znajdziesz na stronie: https://www.google.com/privacy/ads/

 

W naszej witrynie internetowej korzystamy również z programu reklamowego Google AdWords oraz związanej z nim funkcji śledzenia konwersji (ocena wizyt). Google Conversion Tracking to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Po kliknięciu reklamy Google na Twoim komputerze umieszczany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki tego typu mają ograniczoną ważność, nie zawierają danych osobowych, więc nie da się ich wykorzystać do ustalenia czyjejś tożsamości. Gdy wchodzisz na określone strony w naszej witrynie internetowej, a omawiany plik cookie jest aktywny, zarówno Google, jak i my możemy odnotować, że kliknąłeś/kliknęłaś reklamę i byłeś(-aś) na stronie. Każdy klient Google AdWords otrzymuje odrębne pliki cookie, więc klienci AdWords nie mają możliwości ich śledzenia.

 

Informacje gromadzone przez plik cookie służący konwersji wykorzystuje się w celach związanych ze statystyką konwersji. Otrzymujemy informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i odwiedzili stronę z zakładką śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które można wykorzystać do ustalenia tożsamości użytkownika. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6(1)(a) RODO, za zgodą użytkownika na otrzymywanie reklam spersonalizowanych, analizę ich wpływu i efektywności. Zgodę na to można w każdej chwili wycofać.

 

W związku z powyższym możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie na swoim komputerze, poprzez wprowadzaie odpowiednich zmian w ustawieniach technicznych przeglądarki. Chcielibyśmy jednak uprzedzić Cię, że może to spowodować brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszej witryny internetowej. Nie będziesz rejestrowany(-a) w statystyce konwersji.

 

Można też dezaktywować ustawienia dotyczące spersonalizowanych reklam od Google.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności przez Google znajdziesz pod adresem:

https://www.google.com/policies/privacy/

Stena Line korzysta z usług Facebook w związku z wyszukiwaniem nowych klientów. Wykorzystujemy dane zgromadzone na podstawie tego, jak Ty korzystasz z naszej witryny, do znajdowania podobnych potencjalnych klientów przez Facebook. Dane te poddaje się anonimizacji, więc nie można ich z Tobą powiązać.

 

Stena Line wykorzystuje też serwis Facebook w celach reklamowych.

 

Facebook Ireland jest – wspólnie ze spółką Stena Line – administratorem danych, jeśli chodzi o wspólne ich przetwarzanie w kontekście usług Facebook, w tym usług „lookalike audiences” i „custom audiences”. Zapoznaj się z informacjami wymaganymi na mocy art. 13(1)(a) i (b) RODO w polityce dot. ochrony danych, wdrażanej przez Facebook Ireland: https://www.facebook.com/about/privacy

 

Informacje na temat tego, jak Facebook Ireland przetwarza dane osobowe, w tym podstawy prawne stosowane przez Facebook Ireland oraz środki pozostające w dyspozycji podmiotów danych w zakresie korzystania ze swoich praw względem Facebook Ireland, podano we wdrażanej przez Facebook Ireland polityce dot. ochrony danych: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Stena Line przetwarza dane na podstawie art. 6(1)(a) RODO i korzysta z usług „lookalike audiences” i „custom audiences” za zgodą osoby odwiedzającej witrynę. Zgodę na to można w każdej chwili wycofać.

 

Można też w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Stena Line i/lub Facebook Ireland w stopniu w jakim wspólne przetwarzanie opiera się na zapisach art. 6(1)(f) RODO.

Spółki Stena Line i Facebook Ireland: 

 

·        zawarły aneks dotyczący kontroli danych osobowych celem określenia obowiązków obu stron w zakresie przestrzegania wytycznych zawartych w RODO w odniesieniu do wspólnego przetwarzania danych (jak określono w odpowiednich warunkach związanych z poszczególnymi produktami);

 

·        ustaliły, że Stena Line musi przekazać podmiotom danych przynajmniej informacje, o których mowa w niniejszym par. 9;

 

·        ustaliły, że Facebook Ireland – w interakcji między stronami – odpowiada za realizację praw podmiotów danych wynikających z art. 15-20 RODO odnośnie do danych osobowych przechowywanych przez Facebook Ireland po zakończeniu wspólnego przetwarzania.

Stena Line może przekazywać niektóre z Twoich danych osobowych do krajów wymienionych poniżej, które nie należą do UE/EOG. Jeżeli Komisja UE nie uznała, że któreś z tych państw zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wówczas przekażemy opis zabezpieczeń, które sami stosujemy, lub podstawę prawną, na której się opieramy, aby zapewnić, że przesyłanie Twoich danych osobowych jest zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 

Kraj: Wielka Brytania

Zabezpieczenie: decyzja o adekwatności (28 czerwca 2021 r.)

 

Kraj: USA 

Zabezpieczenie: Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące przekazywania danych osobowych (2010/87/UE) i (2021/915/EU)

 

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat wskazanych wyżej zabezpieczeń, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdziesz w par. 14 niniejszej polityki prywatności.

Cel

Rodzaj danych osobowych

Okres przechowywania

Przedstawianie ofert, oferowanie zniżek i ulepszeń na podstawie Twoich zakupów 

 

Imię i nazwisko, dane kontaktowe, plan podróży i historia rezerwacji

 

Do 2 lat po zakończeniu relacji z klientem.

Usprawnianie naszych Usług

Informacje o witrynie na podstawie Twojego adresu IP oraz informacje o przeglądarce

 

26 miesięcy od momentu skorzystania z naszych Usług

Marketing bezpośredni

Adres e-mail, imię i nazwisko oraz poprzednie miejsca docelowe podróży

 

Tak długo, jak jesteś zapisany do naszego newslettera.

Organizacja podróży, zakwaterowanie i świadczenie zakontraktowanych usług

Imię i nazwisko, data urodzenia, grupa wiekowa, płeć, dane kontaktowe, szczegóły płatności, liczba towarzyszących dzieci, numer rezerwacji, plan podróży, informacje o pojeździe, numer paszportu zwierzęcia domowego, listy zamówień i zakupów w terminalach i na promach, wykorzystane kody promocyjne i bezpieczeństwa

 

Do 14 miesięcy po zakończeniu podróży

 

 

 

Zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi

Informacje z paszportu lub dowodu osobistego osoby deklarującej się jako rodzic osoby nieletniej

Przez trzy miesiące, aby wykazać uprawnionym organom, że działamy zgodnie ze szwedzką ustawą w sprawie bezpieczeństwa na morzu (2003:438) oraz przepisami i regulacjami mającymi zastosowanie na odpowiednim rynku lokalnym

 

Zgodność z wymogami prawnymi

Imię i nazwisko, data urodzenia, informacje z paszportu lub dowodu osobistego (dot. pasażerów objętych zakazem wejścia na pokład)

Do 6 miesięcy od wydania przez policję najnowszej wersji listy pasażerów objętych zakazem wejścia na pokład

 

Uniemożliwienia pasażerom objętym zakazem wejścia na pokład rezerwowania podróży

Imię i nazwisko, data zawieszenia, data urodzenia (osobisty numer identyfikacyjny w przypadku obywateli Szwecji), informacje z paszportu lub dowodu osobistego, numer rezerwacji

 

Do trzech lat po zawieszeniu

Obsługa administracyjna

Lista pasażerska (gości)

Do 6 miesięcy po zakończeniu rejsu

 

Zgodność z wymogami prawnymi

Informacje dotyczące niepełnosprawności / ograniczonej sprawności ruchowej

Przez okres 1 miesiąca od zakończenia rejsu, abyśmy mogli zapewnić Ci niezbędną pomoc w związku z zarezerwowanymi rejsami, zakwaterowaniem i wszelkimi zamówieniami/zakupami zgodnie z naszymi zobowiązaniami umownymi wobec Ciebie oraz rozporządzeniem UE nr 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową

 

Zgodność z wymogami prawnymi

Szczegóły płatności, imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rezerwacji, plan podróży i informacje o pojeździe, numer członkowski w programie lojalnościowym oraz, o ile dotyczy, numer idetyfikacji podatkowej

 

Do 10 lat zgodnie ze szwedzką ustawą o rachunkowości (1999:1078)i/lub regulacjami obowiązującymi na danym rynku lokalnym.

Zgodność z wymogami prawnymi

imię i nazwisko, grupa wiekowa, narodowość, data urodzenia, informacje o niepełnosprawności, numer kontaktowy na wypadek sytuacji awaryjnej (w zakresie przekazanych nam danych)

Do momentu dotarcia statku do miejsca docelowego, a potem przez kolejne 24 godziny – zgodnie ze szwedzką ustawą w sprawie bezpieczeństwa na morzu (2003:438))i/lub przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym oraz dyrektywą 2017/2109 zmieniającą dyrektywę Rady 1998/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty.

 

 

Rozpatrywanie reklamacji klientów oraz obrona i/lub dochodzenie roszczeń prawnych

Wyłącznie relewantne dane osobowe

Tak długo, jak Twoje dane osobowe są potrzebne spółce Stena Line do rozpatrzenia reklamacji klienta i/lub obrony i/lub dochodzenia roszczeń prawnych (zwykle tyle, ile trwa okres przedawnienia)

Poniżej znajduje się podsumowanie przysługujących Ci praw na mocy unijnych przepisów o ochronie danych. Korzystanie z nich jest bezpłatne i możesz to zrobić listownie lub e-mailowo, pisząc na jeden z adresów wymienionych na końcu niniejszego dokumentu. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego w witrynie internetowej.

 

Gdy otrzymasz wiadomość e-mail dotyczącą rezerwacji dokonanej za pośrednictwem naszych Usług, będzie w niej zawarty link do rezerwacji, umożliwiający przeprowadzenie aktualizacji. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich praw zapraszamy do kontaktu (dane kontaktowe podano na końcu niniejszego dokumentu).

 

Stena Line ocenia zawsze, czy żądanie realizacji przysługujących praw jest zasadne. Nie wszystkie wymienione niżej uprawnienia są bezwzględne. Mogą obowiązywać wyjątki.

 

Oprócz praw określonych poniżej zawsze masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Stena Line.

 

(a)        Prawo dostępu. Masz prawo otrzymać – na stosowny wniosek – kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez Stena Line, a także pozyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu informacji na Twój temat przez spółkę Stena Line.

 

(b)        Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

 

(c)        Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). Masz prawo zażądać, aby Stena Line usunęła Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki w następujących okolicznościach:

 

–       dane osobowe nie są już niezbędne w celach, do których zostały pierwotnie pozyskane lub w inny sposób przetwarzane

–       wycofałeś(-aś) zgodę na czynność przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

–       wnosisz ważny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

–       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

–       dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na wymogi prawne

 

(d)        Prawo do ograniczenia przetwarzania. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

 

–       sprawdzana jest prawidłowość danych osobowych

–       przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub przestało być potrzebne do realizacji pierwotnego celu, ale wyrażasz sprzeciw wobec usunięcia swoich danych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich przetwarzania

–       Stena Line nie potrzebuje już tych danych osobowych, ale są one potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych;

–       Wyraziłeś(-aś) sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i jest on w tej chwili analizowany

 

(e)        Prawo do przeniesienia danych. W pewnych okolicznościach masz prawo do otrzymania danych osobowych, które Cię dotyczą, a które zostały przez Ciebie przekazane spółce Stena Line, w celu przekazania ich innemu usługodawcy, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy.

 

(f)         Ogólne prawo do sprzeciwu. Masz ogólne prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które to przetwarzanie opiera się na uzasadnionych interesach Stena Line. W przypadku wniesienia sprzeciwu musimy wykazać, że mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania lub że potrzebujemy tych danych osobowych do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

(g)        Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku Stena Line nie będzie mogła dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

Stena Line zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych z klientami w oparciu o swoje uzasadnione interesy i różne cele biznesowe. Robimy to m.in. po to, aby poprawiać jakość obsługi klienta i przekazywanych informacji, w związku ze szkoleniami dla pracowników, w celu raportowania rodzajów i liczby zapytań telefonicznych. Poza tym informacje pochodzące z rozmów telefonicznych mogą być wykorzystane w sporach dotyczących treści rozmowy i/lub w celu potwierdzenia ustaleń dokonanych w czasie rozmowy, tudzież wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

 

O nagrywaniu rozmowy informujemy rozmówcę z wyprzedzeniem. Możesz nie wyrazić zgody i zakończyć rozmowę. Alternatywne sposoby kontaktu z nami podajemy w witrynie internetowej w zakładce „Kontakt”.

 

Nagrania są przechowywane przez określony czas (nie dłużej niż wymaga tego lub pozwala na to obowiązujące prawo, w tym odpowiednie przepisy o przedawnieniu roszczeń).

Dane osobowe gromadzone w czasie rozmów telefonicznych przetwarza się zgodnie z opisanymi wyżej zapisami stosowanej przez Stana Line polityki prywatności odnoszącej się do klientów dokonujących rezerwacji lub korzystających z naszych witryn internetowych.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem następujących kanałów:

 

Centrala:

Adres: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Szwecja

Telefon: + 46 770-57 57 00

E-mail:info.se@stenaline.com

 

Informujemy, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem dpo@stenaline.com.