Lund

W Lund koniecznie trzeba odwiedzić najstarszą romańską katedrę w Skandynawii, siedzibę pierwszego arcybiskupstwa. Katedra imponuje swoja architekturą i kilkusetletnią historią – można to wyraźnie poczuć zaglądając do XII-wiecznej krypty z rzeźbionymi kolumnami i postacią legendarnego olbrzyma Finna. Spośród bogatego wyposażenia katedry nie wolno przegapić średniowiecznego zegara astronomicznego, jedynego takiego działa w Skandynawii.

Tuż obok katedry znajdują się najstarsze budynki uniwersytetu w Lund – Dom Królewski, siedziby wydziałów oraz budynki reprezentacyjne. Założony w XVII w. uniwersytet jest obecnie największą wyższą uczelnia w Skandynawii. Spośród 100 tys. mieszkańców miasta 1/3 to studenci! Lund jest więc jednym z „najmłodszych” miast w Szwecji – i miastem, w którym można spotkać najwięcej rowerzystów!

Spacerując po dziedzińcu uniwersytetu warto przyjrzeć się ustawionym tu kamieniom runicznym, z napisami wyrytymi przez miejscowych Wikingów ok. 1000 lat temu, a jeśli starczy czasu zajść do pobliskiego skansenu Kulturen – dzielnicy-muzeum.

_______________________________________________ _______________________________________________