Lund

W Lund koniecznie trzeba odwiedzić najstarszą romańską katedrę w Skandynawii, siedzibę pierwszego arcybiskupstwa. Świątynia imponuje swoją architekturą i kilkusetletnią historią – można to wyraźnie poczuć zaglądając do XII-wiecznej krypty z rzeźbionymi kolumnami i postacią legendarnego olbrzyma Finna. Spośród bogatego wyposażenia katedry nie wolno przegapić średniowiecznego zegara astronomicznego, jedynego takiego działa w Skandynawii.

Tuż obok katedry znajdują się najstarsze budynki uniwersytetu w Lund – Dom Królewski, siedziby wydziałów oraz budynki reprezentacyjne. Założony w XVII wieku uniwersytet jest obecnie największą uczelnią wyższą w Skandynawii. Spośród stu tysięcy mieszkańców miasta 1/3 to studenci! Lund jest więc jednym z „najmłodszych” miast w Szwecji i tym, w którym można spotkać najwięcej rowerzystów.

Spacerując po dziedzińcu uniwersytetu warto przyjrzeć się ustawionym tu kamieniom runicznym, z napisami wyrytymi przez miejscowych wikingów około tysiąc lat temu, a jeśli starczy czasu, zajść do pobliskiego skansenu Kulturen – dzielnicy-muzeum.